Wszelkie maszyny budowlane, które są wykorzystywane w tych trudnych warunkach, jak na przykład na placu budowy, muszą posiadać wszelkie niezbędne zabezpieczenia i środki chroniące osobę obsługującą je. Ponadto, wszelkie maszyny wykorzystywane na placu budowy muszą regularnie być sprawdzane i kontrolowane, czy ich stan technicy jest odpowiedni i nie zagraża osobom przebywającym na placu budowy.

 

Urządzenia i maszyny te muszą być również regularnie konserwowane i naprawiane, jeśli tylko dojdzie do jakiejkolwiek usterki. Przykładem mogą być szyby do maszyn budowlanych, które powinny być regularnie sprawdzane i wymieniane, jeśli pojawi się na nich jakiekolwiek uszkodzenie. Jest to ogromnie ważne, bowiem najdrobniejsze uderzenie czy odprysk kamienia w popękaną szybę może spowodować, że się ona rozleci, a osoba obsługująca maszynę nie będzie w żaden sposób chroniona. To z kolei stanowi bezpośrednie narażenie pracownika obsługującego urządzenie czy maszynę na utratę życia lub zdrowia. Aby temu zapobiec, wszelkie elementy maszyn i urządzeń budowlanych muszą być w idealnym stanie technicznym.