Znaczenie imienia Paulina należy poszukiwać w grece. Imię to pochodzi od męskiego łacińskiego imienia Paulus. Paulina oznacza osobę przynależną do Paulusa. Osoba o tym imieniu jest bardzo pobudliwa, nerwowa, wręcz choleryczna. Łatwo traci zimną krew. Jest niekonsekwentna w swoich działaniach. Jest kobietą wyniosłą. Stwarza wrażenie osoby mającej do wszystkich pretensje. Za swoje porażki wini inne osoby. Zawyża swoją wartość oraz nie widzi swoich wad oraz błędów. Podkreśla swoją inteligencję oraz wyższość w stosunku do innych osób.

 

Jest niespokojna oraz niepewna przyszłości jednak sprawia wrażenie dumnej oraz pogardliwej. Nie potrafi zachować obiektywizmu. Wszystko odnosi do siebie. Paulinę cechuje trudny charakter jednak bardzo łatwo ulega zranieniu. Stara się nie popełniać pomyłek oraz unika roztargnienia. Jest pełna życia. Można ją określić jako cicha woda. Potrafi podporządkować sobie innych ludzi. Posiada silnie rozwinięty instynkt opiekuńczy i rodzinny.

Zdrobnienia imienia Patrycja to między innymi: Pati, Tysia, Patusia, Pysia, Patka, Patinek, Patiś, Paticzek, Patiszka, Patisia oraz Patrishia.